Email

PAŹDZIERNIK W BURSIE


- spotkanie z policjantem (prewencyjne spotkanie z młodzieżą)

- spotkanie ze strażakiem (wykład o bezpieczeństwie ppoż.)

- dzień nauczyciela

- dokarmiamy ptaszki, kaczki i wiewiórki :)

 

Wysokość opłat za posiłki i zakwaterowanie w  PAŹDZIERNIK 2015r., wynosi 279 zł., bez obiadów piątkowych 256,50 zł.,

Należność prosimy wpłacać na konto bankowe PBS Sanok

06 8642 0002 2001 0073 3386 0001

do 20-go października.

 

WRZESIEŃ W BURSIE


- zebranie ogólne wszystkich wychowanków z P. dyrektor

- spotkanie wychowanków z inspektorem BHP dotyczące bezpieczeństwa

- wizyta funkcjonariusza Straży Miejskiej  (pogadanka na temat odpowiedzialności karnej na świetlicy)

- włączamy się do ogólnopolskiej akcji czytamy "Lalkę"

- wybory do Rady Młodzieży

- integracyjne zajęcia sportowe na obiekcie sportowym przy Urzędzie Miasta

- spotkanie w grupach (omówienie regulaminu, statutu i procedur panujących w Bursie)

- akcja charytatywna  (zbieramy i przekazujemy plastikowe nakrętki dla fundacji "Czas nadziei")

- wyjście na obchody Dnia Sybiraka

- zapoznanie młodzieży  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym norm żywieniowych w jednostkach oświaty

- wyjście P. dyrektor z wychowankami do SDK  na koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z Niemiec

- wspólne muzykowanie na świetlicy

- dzień chłopaka w Bursie

 

2015/2016

ROK OTWARTEJ PLACÓWKI

(kultura, sztuka, sport, środowisko lokalne)


 

 

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM

2015/2016

 

KOCHANE DZIECIACZKI 31.08.2015 BURSA CZYNNA OD GODZINY 15:00.

ZAPRASZAMY WRAZ Z RODZICAMI

 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 1. Kaucja 50zł (pokrycie ewentualnych zniszczeń sprzętu w sali)

 2. Własne poszewki, kubek, talerzyk, sztućce

 3. Obuwie zmienne w budynku

 4. O rezygnacji z miejsca poinformować jak najszybciej

 5. Nieobecność dziecka w Bursie zgłaszać (szczególnie w poniedziałek)

 6. Pamiętać o odpisaniu dziecka z posiłków u p. intendentki jeśli jest nieobecne

  na dzień przed planowaną nieobecnością

 7. Wyjazdy dziecka z Bursy do domu lub poza Sanok w tygodniu rodzic zgłasza

  telefonicznie wychowawcy od poniedziałku do czwartku

 8. Rodzice zobowiązani są zgłosić (telefonicznie) wyjście dziecka poza Bursę po

  godzinie 20.00 jeśli nie ma stałej pisemnej zgody

 9. W niedzielę przyjazd do Bursy nie później niż do godz. 21.30. Późniejszy przyjazd do Bursy zgłasza rodzic

 10. W przypadku drastycznego łamania regulaminu lub poważnej choroby dziecka będziemy zawiadamiać rodziców w godzinach nocnych. Prosimy o bycie dostępnym pod telefonem

 11. Pozostanie dziecka w Bursie (gdy nie idzie do szkoły) rodzic zgłasza dyżurnemu wychowawcy

 12. Informujemy,” nie wolno używać żelazek, grzałek, grzejników, czajników w salach

 13. Prosimy, żeby dziecko miało swoje leki np. przeciwbólowe, Bursa nie zapewnia żadnych leków

 14. Prosimy o kontakt osobisty z wychowawcami podczas pobytu w Sanoku

 15. Koniecznie prosimy o zapoznanie się z regulaminem i statutem Bursy na stronie internetowej

 

 

 

WYTYCZNE DO WIADOMOŚCI WYCHOWANKÓW

1.    Przestrzeganie regulaminu Bursy.

2.    Zapoznanie się z planem dnia.

3.    Zapoznanie się z przepisami bhp i p-poż.

4.    Przedstawienie swojej wychowawczyni planu lekcji.

5.    Na początku roku szkolnego każdy wychowanek jest zobowiązany zapłacić kaucję

w wysokości 50 zł. Jest to forma zabezpieczenia pokoju na wypadek zniszczeń.

W wypadku zdania pokoju w stanie nienaruszonym kaucja jest zwracana.

Wszelkie zniszczenia należy natychmiast zgłaszać.

6.     Aktualne wiadomości umieszczane są w gablocie na parterze.

7. Należy wyznaczyć sobie dyżury porządkowe w salach od poniedziałku do piątku.

8. Jeżeli będą powtarzać się uwagi na temat brudu w pokojach wychowawca powiadamia rodziców.

9. Dyżury na jadalni wypełnia się wg harmonogramu  wywieszonego w pokoju wychowawców.

10. Wychowanków obowiązują dyżury porządkowe wokół bursy.

11. Każdy wychowanek zamykania swojego pokoju i pilnowania rzeczy osobistych, gdyż wychowawca nie bierze odpowiedzialności za kradzieże.

12. Wychowanek ma obowiązek zgłaszać wszystkie wyjścia poza budynek.

13. Proszę oszczędzać wodę i światło.

14. Korzystanie z siłowni, świetlicy należy zgłaszać wychowawcy. Wychowanek jest za te pomieszczenia odpowiedzialny. NIE WOLNO tych pomieszczeń zamykać od środka.

15. Na swoim wyposażeniu w bursie należy mieć: talerzyk, sztućce, kubek. NIE WOLNO WYNOSIĆ NACZYŃ Z JADALNI!!!

16. NIE WOLNO !! wprowadzać gości na jadalnię, siłownię, świetlicę.

17. Każdy pokój dostaje jeden klucz, który należy zwrócić po dorobieniu kluczy.

18. Gości można przyjmować „U GRZESIA” do godz. 20.00. rodzice mogą wejść do pokoju.

19. Nie przestawiać mebli w salach.

20. W pokojach NIE WOLNO! Naklejać plakatów , naklejek itp.

21. Porą wiosenną w niedzielę bursa jest czynna od godz 19.00, natomiast porą zimowa od godz. 18.00

22. Śmieci ze swojego pokoju należy wynosić do kontenera. NIE WOLNO ŚMIECIĆ W ŁAZIENKACH.

23. ZABRANIA SIĘ PALENIA PAPIEROSÓW, PICIA ALKOHOLU I KORZYSTANIA Z INNYCH UŻYWEK POD KARĄ WYDALENIA Z BURSY!

24. Nie wolno palić kadzideł, świeczek, zapałek, papierów w salach.

25. Nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych w salach( suszarki, prostownice, żelazko, czajnik, grzałka)

26. Wg przepisów BHP nie wolno: siadać na parapetach, zjeżdżać po poręczach, biegać po schodach i korytarzach. Należy poświęcić czas na odpoczynek, sen oraz naukę własną.

27. Opłatę należy uregulować do 15-go każdego miesiąca.

28. Po zajęciach szkolnych należy wrócić na obiad do bursy.

29. Każdy wyjazd wychowanka w tygodniu musi być potwierdzony przez rodzica telefonicznie.

30. W tygodniu do bursy należy wrócić do godz. 20.00, po godzinie 20.00 należy mieć osobiste pozwolenie od rodziców.

31. W czasie nocnego raportu wychowankowie MUSZĄ! Znajdować się w swoich pokojach.

32. Każda ucieczka z bursy jest natychmiast zgłaszana rodzicom i na policję.

33. Ze wszystkich posiłków proszę odpisywać się u pani intendentki dzień wcześniej do godz 9. 00 po wcześniejszej zgodzie pani dyrektor.

34. Każde spożywanie posiłków po godzinie 16.00 należy zgłosić wcześniej pani kucharce i wpisać do zeszytu w jadalni.

35. Każdą chorobę i złe samopoczucie należy zgłaszać wychowawcy.

36. Należy mieć na swoim wyposażeniu tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.Wychowawca nie może podawać żadnych lekarstw.

37. Książki z biblioteczki wydaje wychowawca, może z nich korzystać do końca tygodnia.

38. Należy zwrócić uwagę na stosowny ubiór w bursie i szkole.

39. W bursie jest monitoring.

40. Zepsute lampki młodzież ma przynieść do pokoju wychowawców.

41. Nie malować po ścianach, nie przyklejać nic do ścian.

42. Nie ściągać  firan i zasłon

43. Nie chować koców do tapczanów nie wynosić do innych sal

44. Szanować sprzęty, pomieszczenia ogólnego użytku, wspólne mienie

45. Oszczędzać wodę i prąd

46. Zapoznać się z zagadnieniami bhp i ppoż

47. Segregować śmieci

48. Nie farbować włosów w salach

49. Nie używać suszarek, prostownic itp. w łazienkach

50. Laptop zgłosić p. Krawczykowi

51. Dbać o czystość terenu wokół bursy

52. Młodzież ma mięć żarówki do wymiany w lampkach

53. Łóżko ma być przykryte kocem

54. BEZWZGLĘDNIE ZMIENIAĆ BUTY!

  

 

KOCHANE DZIECIACZKI ŻYCZYMY WAM BEZPIECZNYCH, BEZPIECZNYCH I JESZCZE RAZ BEZPIECZNYCH WAKACJI,

UWAŻAJCIE NA SIEBIE I BLISKICH.


UMIESZCZAMY PONIŻEJ FILM ZAMIESZCZONY PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ,

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ TO NAPRAWDĘ MOŻE URATOWAĆ WAM ŻYCIE !!!

 

https://vimeo.com/130853793

 

 

CZERWIEC W Bursie

- dzień dziecka w Bursie, smakołyki i życzenia od P. dyrektor

- wyjście z dyrektorem na spektakl do w SDK "Wyjście ostateczne"

- wystawa fotograficzna naszego wychowanka Piotra

- wycieczka do skansenu na rynek galicyjski

- wspólne oglądanie meczu na świetlicy

- wspólne muzykowanie na świetlicy

- spotkanie doradcy zawodowego z młodzieżą

- spotkania w grupach "przestrogi na wakacje"

- wyświetlanie filmiku o życiu w Bursie

- zajęcia plastyczne "Rysunek trójwymiarowy"

- nabór do Bursy trwa:


POBIERZ WNIOSEK

 

POBIERZ OŚWIADCZENIE


Wysokość opłat za posiłki i zakwaterowanie w  CZERWCU 2015r., wynosi 238 zł., bez obiadów piątkowych 220 zł.,

Należność prosimy wpłacać na konto bankowe PBS Sanok

06 8642 0002 2001 0073 3386 0001

do 15-go czerwca.

 

MAJ w Bursie

- matury 2015 !!!

- gazetki historyczne

--"KONSTYTUCJA 3 MAJA"

--"SYMBOLE NARODOWE FLAGA, GODŁO, HYMN"

- wywieszenie flagi 2-V

- gazetka z okazji Dnia Mamy 26maj

- papieroplastyka (papierowe motyle i papierowe kwiaty)

- wyjście do aresztu, spotkanie ze skazanym

- gry i zabawy sportowe na powietrzu

- wyjście maturzystów z dyrektorem na występ "Matragony" do muzeum

- udział Bursy w zbiórce elektrośmieci w "ekonomiku"

- prace remontowe; malowanie budynku gospodarczego i śmietnika

- nabór do Bursy trwa:


POBIERZ WNIOSEK

 

POBIERZ OŚWIADCZENIE


 

 

KWIECIEŃ w Bursie

- grafika z wykorzystaniem kalki ołówkowej (zajęcia plastyczne)

- próbna ewakuacja

- spotkanie z cyklu "Smakuj zdrowo" - Biesiada staropolska

- wyjście na tenisa

- kwietniowe wyjścia do SDK:

-- Kuba Badach z zespołem - 19.04

-- Martyna Srocka z SIS & BRO feat. Kari Sal - 20.04

-- Koncert laureatów "Muzyka na pograniczu" -21.04

- wyjście na koncert do PSM na "Wiosenne inspiracje muzyczne"

- wyjście do Biblioteki na wystawy:

-- "Katyń - zbrodnia która musiała być zapomniana",

-- "101 zabawek" - prace uczniów z SOSW

- wyjście na wernisaż "Kobiety kreatywne" w SDK

- wyjście na "Obrazy literą A" w BWA


 

MARZEC W Bursie

- wyjście z dyrektorem na zespół smyczkowy Con Amore do SDK

- udział w obchodach dni "Żołnierzy wyklętych" w SDK

- żegnamy P.Teresę szefową kuchni która odchodzi na emeryturę

- dzień kobiet w Bursie

- ozdabianie pisanek metodą pasmanteryjną i decoupage

- projektujemy i tworzymy kartki świąteczne

- wykonywanie elementów dekoracji wiosennych

- akcja informacyjna "Substancje i produkty w żywności powodujące alergie lub reakcje nietolerancji"

- "Wpływ patogenów na płód" zajęcia profilaktyczne w PWSZ

- Bursa na giełdzie szkół w ZSnr3

- akcja dla Spartana

- wyjście do zamku na wykład Piotra Kotowicza "Tajemnicze zamczysko"

- gazetka z okazji dnia walki z rasizmem

- gazetka o konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholuLUTY w Bursie

- spotkanie z dyrektorem nt. wyżywienia w Bursie i zebranych opinii, jak również alergenów i nietolerancji pokarmowej

- spotkanie z P. Brekierem w 75 rocznicę wywózek na Sybir

- "grosik do grosika uratuj życie Adika" akcja charytatywna

- liga mistrzów na świetlicy czyli mecz na bursowym projektorze

- zebranie Rady Młodzieży

- wyjście z dyrektorem do SDK na koncert zespołu "NEW BONE"

- wyjście na wernisaż Andriusa Kovelinasa do SDK

- wyjście na wernisaż "Procesy równoległe" do BWA

- zajęcia plastyczne "Pudełeczka ozdobne w formie kawałków tortu"


STYCZEŃ W Bursie

- dokarmianie ptactwa

- podsumowanie pierwszego półrocza

- wieczór z kolędą

- młodzi patrzą na trzeźwo, zajęcia profilaktyczne fundacji zielony liść

- zbieranie opinii wychowanków nt. wyżywienia w Bursie

- spotkanie z terapeutka nt. ryzykownych zachowań prowadzących do uzależnień

- indywidualne wyjścia na koncert noworoczny IILO do PSM

- spotkania ze strażakiem-goprowcem nt. bezpiecznych ferii

- wyjście z przedstawieniem "Kopciuszek" do sanockiego żłobka

- wyjście z dyrektorem do PWSZ na koncert noworoczny


GRUDZIEŃ w Bursie

- świąteczne dekoracje Bursy

- nowe gazetki (o tolerancji i 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego)

- Mikołaj w Bursie

- świąteczny tydzień kulinarny

- wigilijka

- przedświąteczne porządki generalne połączone z inwentaryzacją sprzętu

- wyjście na był jazz

- koniec prac związanych z osuwiskiem wokół placówki

- II miejsce naszego wychowanka w konkursie fotograficznym "Krajobraz Natura"

- "Bodek i narkotyki" słuchowisko profilaktyczne na świetlicy

- paczki Mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy oo. franciszkanów

- wieczór kolęd w Bursie

- wyjście młodzieży na wystawę rękodzielnictwa w "Górniku"

- wyjście na wystawę do bwa

- wyjście  na wystawę dosdk

- "Koncert Jesienny" wyjście młodzieży do PWSZ w Sanoku

- wystawienie teatrzyku lalkowego p.t. "Kopciuszek" przez naszych wychowanków dla:

- dzieci ze świetlicy terapeutycznej oo. franciszkanów

- pacjentów oddziału dziecięcego w sanockim szpitalu

- przedszkolaków w Bibliotece Miejskiej

 

 

UWAGA !!!

WOLNE MIEJSCA DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

W BURSIE.

ZŁÓŻ PODANIE I MIESZKAJ OD DZIŚ!!


LISTOPAD w Bursie

- akcja dla Spartana - (segregacja śmieci z metalu)

- akcja zwierzaki - (zbiórka na schronisko, karmienie kaczek)

- dyskoteka andrzejkowa

- Dzień Niepodległości 11 listopada (zapalenie zniczy na grobach żołnierzy poległych za Ojczyznę)

- Święto zmarłych - gazetki ścienne

- spotkanie ze strażakiem

- wyjście młodzieży do świetlicy oo.Franciszkanów

- nowe gazetki "Zdrowie, dieta, ruch"

- układanie jadłospisu wraz z mieszkańcami

- próby do przedstawienia "Kopciuszek"

- zebranie Rady Młodzieży

- 20-XI 2014 dzień bez papierosa – gazetka ścienna

- 21-XI dzień życzliwości i pozdrowieńPAŹDZIERNIK W Bursie

- gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu

- mecz Polska - Szkocja (projekcja na świetlicy)

- spotkanie z policjantem

- wieczory filmowe na świetlicy Bursy

- spotkanie z funkcjonariuszem straży miejskiej

- otrzęsiny pierwszoklasistów (gry, zabawy, występ zespołu, dyskoteka)

- wyjście na mecz siatkówki do ZSnr2

- dzień nauczyciela w Bursie

- wyjście do kina z dyrektorem na film "MIASTO 44"

- przeprowadzenie ankiety dla wychowanków na temat potrzeb

- wyjście na festiwal piosenki internackiej do ZS2

- akcja "MYJ RĘCE"

- spotkanie dotyczące zdrowego odżywiania się z "pierwszakami"

- spotkanie w grupie p.t: "Stres i emocje"

- hating zajęcia w grupie

- omówienie konwencji praw dziecka w grupach wychowawczych


WRZESIEŃ w Bursie

- spotkanie wszystkich mieszkańców z Panią Dyrektor na świetlicy

- upamiętnienie 75 rocznicy napaści Sovietów na RP

- wyjście do sanockiego "Górnika" na spektakl Andrzeja Stasiuka "Czekając na Turka"

- wybory do Rady Młodzieży Bursy

- spotkanie z inspektorem BHP

- spotkania w grupach

- próby nowo powstałej grupy muzycznej

 

UWAGA !!!

WOLNE MIEJSCA DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

W BURSIE.

ZŁÓŻ PODANIE I MIESZKAJ OD DZIŚ!!

 


bursaki-p4
 

 

 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZDROWYCH,

SPOKOJNYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM

BEZPIECZNYCH WAKACJI

 

SpokoDYREKCJA I WYCHOWAWCY

 

2013/2014


„EDUKACJA I WYCHOWANIE”


-skuteczne, przyjazne i nowoczesne

NAJNOWSZA WIADOMOŚĆ-

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w ocenie naszego wyżywienia napisał był - na podstawie analizy jadłospisu dekadowego w bursie -

NASZ JADŁOSPIS UZYSKAŁ 30/30 punktów!!

BRAWO dla układających i wykonujących i smakujących!
SIERPIEŃ w Bursie

- ciąg dalszy prac przy zabezpieczeniu osuwiska
- prace porządkowe w budynku myjąco-czyszcząco-piorące
- posiedzenie komisji d/s przyjęć do Bursy 14.08

LIPIEC w Bursie


- prace przy osuwisku trwają, choć deszcz i burze trochę przeszkadzają
- wielkie sprzątanie w budynku i prace konserwatorskie


CZERWIEC W Bursie

 

- DNI OTWARTE BURSY:                                  23-26 czerwca - ZAPRASZAMY!!!

- uroczysty "Dzień Dziecka"

- ewaluacja zewnętrzna - podsumowanie

- Bursa w Tygodniku Sanockim

- zajęcia w grupie "Licytacja wartości"

- zajęcia w grupie "Asertywność"

- ognisko

- mecz z internatem ZSnr2

- wieczorek muzyczny

- mecze siatkówki na terenie zielonym Bursy

- nasi wychowankowie posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży

- spotkania w grupach nt. bezpieczeństwa i rozwagi na wakacjach

- profilaktyka antynikotynowa

- podsumowanie roku szkolnego

- nabór do Bursy trwa:

POBIERZ WNIOSEK

POBIERZ OŚWIADCZENIE

- hurra....rozpoczynamy prace przy osuwisku,odwodnieniu budynku oraz poprawie estetyki i bezpieczeństwa wokół budynku!


 

 

MAJ w Bursie


- MATURY !!!

- ewaluacja zewnętrzna w Bursie

- spotkania w grupach nt. zdrowego żywienia

- wyjście do aresztu śledczego

- zajęcia plastyczne - prace z papieru

- zajęcia grupy żywieniowej "Savoir-vivre przy stole"

- rozpoczynamy nabór do Bursy

- prace porządkowe grup wokół budynku

- "zbiórka dla spartana"

- odświeżamy wystrój placówki

- udział w zbiórce elektrośmieci w ZSnr1

- mecz siatkówki z internatem ZSnr2

- spotkania na terenie zielonym Bursy

- "Dzikie" -wystawa w BWA

- udział w inspiracjach wierszy J. Szubera w MBP

- wernisaż prac nauczycieli Liceum Plastycznego z Leska w SDK

- prace zespołu d/s promocji i rekrutacji do Bursy na nowy rok szkolny 2014/2015

-

 

 

KWIECIEŃ w Bursie


- dekoracje wiosenne i świateczne

- prace porządkowe wokół budynku

- startujemy z ogródkiem ziołowym

- przerwa świąteczna

- udział w giełdzie szkół

- talenty Bursy 2014

- wieczornica upamiętniająca rocznicę wywózek na Sybir

- debata polityczna

- spotkanie z cyklu "smakuj zdrowo"

 

 

MARZEC w Bursie

 

- akcja zwierzaki zakończona

- próby nowo powstałej grupy muzycznej

- dekoracje wiosenne

- dzień kobiet

- kręcimy filmik o Bursie

- spotkania w grupach


LUTY w Bursie


- spotkanie ze skazanym z Zakładu Karnego w Uhercach

- wykonanie plakatów podsumowujących pierwsze półrocze

- wyjście do BWA na wystawę "Elektryczny pastuch"

- przygotowanie elementów dekoracji walentynkowych

- wykonanie przez wychowanków gazetki ściennej nt. wywózek na Sybir

- walentynki w Bursie

- poczta walentynkowa

- dyskoteka

- "śniegowe porządki"

- pomoc w akcji "Nakrętkowy bal przebierańców" fundacji "Czas nadziei"

- mecz siatkówki Bursa - Internat ZS2

- wyjście do SDK na film Jack Strong

- spotkanie z P. Dyrektor na temat zdrowego żywienia

 


STYCZEŃ w Bursie


- zajęcia plastyczne "Aniołki" różne techniki

- reelekcje do rady młodzieży

- wieczór kolęd

- bursiaki zbierają na WOŚP

- wyjście na wystawę do BWA

- udział w konkursie na kartkę świateczną

- udział w koncercie charytatywnym II LO

- ferie zimowe !!! 

 

GRUDZIEŃ w Bursie


- świąteczne dekoracje pomieszczeń Bursy

- mikołaj w Bursie

- świąteczny tydzień kulinarny

- generalne porządki w salach

- wykonywanie stroików świątecznych

- przygotowywanie kartek świątecznych

- wystawienie bajki edukacyjnej o zwierzętach na oddziale dziecięcym, świetlicy terapeutycznej i przedszkolu nr.1

- kontynuacja zajęć w grupie "Rola tłuszczów w organizmie"

- zajęcia sportowe w IILO

- turniej tenisa stołowego Bursa - Dom Dziecka

- kryminalne czwartki w MBP

- spotkania w grupach

- zbiórka na mikołajki w świetlicy terapeutycznej

- kolędy świata w SDK

 

 

LISTOPAD w Bursie


- spotkanie z policjantem (wykład o cyberprzemocy)

- spotkanie ze strażakiem nt. bezpieczeństwa

- wyjście na cmentarz na groby poległych żołnierzy

- "Smakuj Zdrowo" dzień poświęcony zdrowemu żywieniu

- prelekcja "Rola tłuszczów w organizmie człowieka"

- wyjście do SDK na sztukę teatralną "Zbrodnia"

- koncert pieśni patryiotycznej

- "Akcja zwierzaki" - karma i dary dla schroniska, zbieranie nasion dla ptaków i orzechów dla wiewiórek, dokarmianie kaczek

- jesienne porządki

- "Akcja dla spartana" zbiórka aluminium i metalu

- wyjścia do IILO na mecze siatkówki

- próbna ewakuacja

- wyjście do internatu ZS4 na "Andrzejki"

- sparing w siatkówkę Bursa-Internat ZS4

- wyjście na "Studencką jesień" koncert w sanockim PWSZ

 

 

PAŹDZIERNIK W Bursie


- wyjście do Muzeum Historycznego na spotkanie                        z p. Andrzejem Olejką

- wystawa Jana Jakuba Szczepkowskiego                            "Powracający cień" w BWA

- spotkanie grupy plastycznej - jesienne dekoracje

- wizyta p. M. Brekiera - prezesa Związku Sybiraków

- spotkanie z funkcjonariuszem straży miejskiej

- przywitanie pierwszoklasistów

- dyskoteka

- koncert naszego zespołu

- prace przy odnowieniu muru zewnętrznego budynku

- dzień nauczyciela

- "Kryptonim Pożoga" wizyta w Muzeum Historycznym

.........a także; spotkania w grupach wychowawczych, zebrania samorządu, praca w grupie informatyczno-technicznej i próby zespołu muzycznego

 

 

WRZESIEŃ W Bursie

 

- wybór samorządu

- spotkanie z inspektorem BHP

- spotkania organizacyjne w grupach

- dzień sybiraka

- wystawa eksponatów z I wojny światowej w P.B.M.

- nabór do grup zainteresowań

- spotkanie z p. Dyrektor

- rola białka w organizmie

- spotkanie Rady Młodzieży

- spotkanie grypy informatyczno-technicznej

- próby muzyczne nowo powstałego zespołu muzycznego Bursy

 

 

WAŻNE INFORMACJE

ORGANIZACYJNE NA NOWY

ROK SZKOLNY


-1. IX 2013 Bursa czynna od godz. 15 - kwaterowanie młodzieży.


- spotkanie informacyjno - organizacyjne rodziców z Dyrektorem i wychowawcami:

1. IX 2013 godz 17.00 (niedziela).


-osoby nie przyjęte mogą składać odwołanie do 1 września 2013r.


-opłatę za pobyt prosimy regulować na konto Bursy do 15-ego każdego miesiąca


52zł-opłata stała + 11zł stawka dzienna wyżywieniowa

numer konta:

(06 8642 0002 2001 0073 3386 0001)


- informacje o przyjęciu do Bursy można uzyskać osobiście lub pod numerem telefonu

13 46 44 529 od godz. 8-15


 

 

SIERPIEŃ W Bursie

 

 

-prace porządkowe

-prace remontowe w łazienkach

-posiedzenie komisji kwalifikacyjnej (do spraw przyjęć do Bursy)

-przygotowania do nowego roku szkolnego
 

 

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH

 

WAKACJI !!!

 

 

 

CZERWIEC w Bursie

 

- dzień dziecka czyli

--- smakowite jedzenie

--- paczki ze słodkościami

--- rozgrywki z internatem ZSnr4

- zajęcia o bezpieczeństwie na wakacjach

- w dalszym ciągu ocieplamy budynek

- wielkie sprzątanie po termomodernizacji

- ognisko

- wyjście do skansenu

- przedstawienie na oddziale dziecięcym Szpitala Miejskiego z okazji dnia dziecka

- piszemy podania do Bursy

- międzyinternackie karaoke

- mecz piłki siatkowej z internatem ZSnr2

 

PS. - LIPIEC w Bursie

- wakacje :)))


 

 

B U R S A   S Z K O L N A

w  Sanoku

 

OGŁASZA

nabór

dla młodzieży wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

w roku szkolnym 2013/2014

 

Przyjmujemy dziewczęta i chłopców  wszystkich typów szkół .

 

Oferujemy :

 

- miejsca w pokojach 2,3 i 4 – osobowych

- dobre domowe wyżywienie

- możliwość aktywnego wypoczynku (siłownia, boisko do siatkówki, stół do tenisa, sprzęt sportowy)

- możliwość rozwijania własnych zainteresowań

- pomoc w nauce

- internet, (wi-fi), bibliotekę

- całodobową opiekę wychowawczą

- miłą i rodzinną atmosferę

- świetna lokalizacja (centrum) – w pobliżu dom kultury, biblioteka, korty,  lodowisko, muzea

- grupy zainteresowań (muzyczna, plastyczna, sportowa, nordick walking, zdrowego żywienia, organizacyjno-porządkowa, ekologiczna, informatyczno-techniczna)

 

 

 

 

Termin składania podań upływa z dn. 09.08.2013 r.

Lista osób przyjętych będzie dostępna w Bursie Szkolnej w Sanoku przy ul. Szopena 5

od dn.14.08.2013 r. lub pod numerem telefonu 134642235

Nie zgłoszenie się w Bursie w dn  1-2.09.2013 będzie równoznaczne z utratą miejsca .

 

Podanie do ściągnięcia w zakładce pliki do pobrania

 

 

 

Przyjdź!!!       Zobacz!!!          Zamieszkaj!!!

 

Nasz adres :

 

Bursa Szkolna

ul. Szopena 5

38-500 Sanok

tel. 13 4642235,

13 4644529

 

 

 

 

ROK SZKOLNY

2012/2013

- BEZPIECZNA PLACÓWKA -


TRWAJĄCE PRACE PRZY

TERMOMODERNIZACJI NIECO UTRUDNIAJĄ NASZE DZIAŁANIA.

W NASZEJ PLACÓWCE MIMO REMONTÓW JAKBY UCICHŁO, PANUJE NAUKOWA ATMOSFERA -

"...ach ta Matura"

 

MAJ w Bursie


- prelekcja "Rola tłuszczy w organizmie człowieka"

- zajęcia sportowe w II LO

- spotkanie grupy matematycznej

- spotkanie grupy historycznej

- ognisko majowe

- spotkanie z Paniami kuratorkami

- MATURA 2013

 


KWIECIEŃ W bursie


- wykonanie gazetki ściennej o zdrowym żywieniu

- zajęcia profilaktyczne dotyczące nowotworu szyjki macicy w WSZ

- wycieczka do klasztoru w Zagórzu

- pożegnanie maturzystów

- zajęcia kółka matematycznego

- zajęcia kółka historycznego

- udział bursy w giełdzie szkół

- zajęcia sportowe w II LO

- dokarmianie ptactwa

- w oczekiwaniu na wiosnę.....

- wiosenne porządki

- wyjście na wystawę do SDK i MBP

- wyjście do aresztu śledczego - zajęcia profilaktyczne

- prelekcja "Rola białka w organizmie człowieka"

- plantacja sałaty :)

- koncert Piotra Pławnera

- wystawa "Cienie"

 

 

 

MARZEC w bursie

 

 

- projektowanie kartek świątecznych

- elementy dekoracji świątecznych

- ozdabianie przedmiotów techniką gullingu

- wyjście do BWA na wystawę "Zapis obecności" Walenty Wróblewski

- wyjście na wystawę do biblioteki - prace Krzysztofa Woźniaka

- wiosenne dekoracje korytarzy

- zajęcia w grupach o tolerancji

- wykonanie eko-plakatów

- zajęcia kółka matematycznego

- zajęcia kółka historycznego

- dzień kobiet

- zbiórka elektrośmieci

- dokarmianie kaczek

- narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

- projekcja filmy "INKA 1946" w SDK

- wyjście na wystawę plenerową "PRL w komiksie"

- wyjście na wystawę wielkanocną w klubie "Górnik"

.

 

 

 

 

 


Vjscbkdsjbvkjc cbx

 
Free joomla themes, professional web hosting.
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin

 

Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin

BIP

bip